Filtrar per Categoria
Rendiment de comptes
Opendata

Govern Obert són totes aquelles accions i mesures que serveixen per establir una administració més transparent, més ètica i més oberta i participativa.

T'agradaria saber més sobre què és el Govern Obert?

Clica aquí per reproduir el vídeo

Degut a la quantitat de dades que conté el portal i el seu creixement, a vegades pot ser difícil localitzar la informació que busques. Per això et recomanem aquests quatre passos, per ajudar-te a trobar exactament el que necessites.

01

Selecciona una categoria o utilitza el cercador

Si tens clar sobre quina temàtica vols consultar la informació, només has de fer clic a ella i es mostraran tots els conjunt de dades relacionats disponibles. O pots escriure al cercador la teva paraula clau.

02

Filtra entre les diferents opcions disponibles

Una vegada dintre de la pàgina de resultats, podràs filtrar els diferents conjunts de dades per tipus de contingut, etiquetes o període d'actualització i ordenar-les per nom, rellevància o data de publicació o actualització.

03

Accedeix al detall de la informació

Per cada conjunt de dades tens disponible un títol, una breu descripció i un resum del seu contingut. Fent clic al títol pots entrar a la seva fitxa amb tota la informació al detall.

04

Descarrega o visualitza les dades

Des de la pàgina detall, depenen de la seva tipologia, podràs descarregar les dades o bé visualitzar-les a través de mapes, panells interactius, o accedir al document o enllaç extern.

01

Selecciona una categoria o utilitza el cercador

02

Filtra entre les diferents opcions disponibles

03

Accedeix al detall de la informació

04

Descarrega o visualitza les dades

Benvingut/da! Aquest chatbot d’Intel·ligència Artificial es troba en fase experimental, per la qual cosa et recomanem prendre les respostes amb precaució. Apreciam si informes al propi chatbot sobre respostes incorrectes o qualsevol anomalia en la conversa, ja que això contribuirà significativament al desenvolupament d’aquesta eina. Estem treballant arduament per millorar i afegir noves funcions diàriament. Gràcies per la teva col·laboració i gaudeix de la teva experiència amb Govi!  Més Info

El Bon Govern és la voluntat i les accions que duu a terme l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda amb l’objectiu d’establir les bases del sistema d’integritat institucional que ens permetin assolir una administració més ètica, eficient, democràtica i íntegra.

En el nostre municipi, el Bon Govern s’articula a través del Codi de Bon Govern.

Els serveis públics

La qualitat de vida en el municipi

El pressupost municipal i inversions

Informació institucional

Els serveis públics

Informació institucional

La qualitat de vida en el municipi

El pressupost municipal i inversions

Medi Ambient

M. Ambient

Infraestructures

Infraestructures

Domini construit

D.Construit

Funcions

Funcions

Economia

Economia

Cultura

Cultura

Informació

Informació

Ciutadans

Ciutadans

Govern

Govern

Aquest apartat conté les diferents bases de dades municipals amb informació que ha estat recollida per el propi Ajuntament o per altres administracions.

Què són?
Les dades obertes (open data en anglès) són conjunts de dades produïdes o recopilades per organismes públics que les administracions públiques posen a disposició de la ciutadania perquè les pugui utilitzar lliurement de manera senzilla i còmoda.

Les dades obertes tenen un gran valor potencial i són essencials per a la transparència de les administracions públiques, l’eficiència i la igualtat d’oportunitats a l’hora de crear riquesa.

L’objectiu principal de l’obertura de dades és posar a disposició de la societat, i fer-les públiques, les dades que gestiona l’Administració, de manera que qualsevol persona o organització pugui fer-les servir. Amb aquest servei, les administracions augmenten la transparència, ja que el ciutadà accedeix a una visió real de la prestació de serveis. A més, la reutilització de dades obertes per part d’empreses, entitats, associacions i ciutadania en general permet elaborar nous productes i serveis que aporten valor, innovació, coneixement i oportunitats de negoci.

Quins són els principis de les dades obertes?
Perquè les dades obertes compleixin la seva finalitat, han de ser:

 1. Dades obertes per defecte: suposa un gran canvi en el funcionament dels governs i en com interactuen amb la ciutadania, ja que hauran de justificar el manteniment de les dades tancades.
 2. Actualitzades i comprensibles: les dades obertes només són valuoses si són rellevants. Tindran èxit si es publiquen de manera ràpida i exhaustiva.
 3. Accessibles i fàcils d’utilitzar: les dades han de ser gratuïtes, sota llicència oberta, fàcils de trobar i llegibles per màquina.
 4. Comparables i interoperables: les dades tenen un efecte multiplicador. Es podrà obtenir més valor d’aquells datasets de qualitat que siguin comparables i que puguin interactuar entre ells.
 5. Per a la millora de la governança i la participació ciutadana: les dades obertes permeten saber als ciutadans què fan els funcionaris i els polítics. Aquesta transparència pot millorar els serveis públics i ajudar els governs a rendir comptes.
 6. Per a la innovació i el desenvolupament inclusiu: les dades obertes poden ajudar a impulsar el desenvolupament econòmic inclusiu.
Quins beneficis té emprar les dades obertes?
Amb el desenvolupament de la societat de la informació, les dades obertes són una eina d’informació molt valuosa que proporciona avantatges tant per a la ciutadania i les empreses com per a la mateixa Administració, que pot millorar la seva eficiència gràcies a una capacitat més gran d’interoperabilitat.

Oferir dades obertes és un exercici de transparència informativa que permet que la ciutadania tingui informació sobre les accions i els serveis de l’Administració i sobre la gestió que es fa dels recursos públics.

Beneficis per a la ciutadania: informació

 1. Estableix un diàleg actiu, participatiu i bidireccional entre Govern i ciutadania, un principi fonamental del govern obert.
 2. Obre la possibilitat de crear nous serveis socials que millorin la vida de la ciutadania.
 3. Promou una participació democràtica de la ciutadania.

Beneficis per a les empreses: generar riquesa

 1. Possibilita la creació de valor econòmic, ja que genera nous serveis i aplicacions web a partir de les dades lliures.
 2. Permet l’obertura d’un nou mercat basat en continguts digitals.
 3. Facilita l’obtenció de beneficis amb informació pública.

Beneficis per a les administracions: transparència

 1. Promou un ús intel·ligent i eficaç dels recursos.
 2. Genera un Govern transparent que aporta un grau més alt de confiança.
 3. Facilita la interoperabilitat entre les diferents administracions.
Què és un 'dataset'?
El terme dataset, procedent de l’anglès, es refereix a un conjunt de dades, habitualment estructurades, que s’han utilitzat per construir una informació publicada en catàlegs de dades o bé es mostren d’una manera independent.

Les dades en brut s’organitzen en datasets per poder ser indexades i localitzades més fàcilment. Per aconseguir-ho, es fan servir diferents camps que defineixen el grup de dades, com ara la descripció, la freqüència d’actualització, el format o la llicència d’ús, entre d’altres.

Què es pot fer amb aquestes dades?
Les dades obertes es poden utilitzar per a qualsevol tipus de finalitat: per exemple, permeten consultar informació sobre diferents temàtiques i construir aplicacions, en especial programari i formes de visualització, que utilitzen la informació lliure com a font.

Entre altres usos, es poden fer estudis estadístics socioeconòmics, que, a posteriori, seran utilitzats per moltes empreses amb propòsits d’anàlisi de mercats i avaluació de risc comercial, màrqueting i vendes.

Els periodistes de dades empren les dades obertes com a matèria primera en comptes d’altres fonts d’informació, i treballen en l’anàlisi crítica de la informació, amb l’objectiu d’oferir representacions de la informació comprensibles i molt intuïtives.

Les taules d’aquests apartat son:

Reutilitzables

 

Interoperables

 

En aquest apartat podràs trobar la següent informació sobre els ODS a Santa Perpètua de Mogoda:

Documentació explicativa dels objectius i com s’hi pot contribuir

Els indicadors associats a cada objectiu i el seu compliment

Datasets i infografies associades als objectius.

caCA
Boton9