Filtrar per Categoria
Rendiment de comptes
Opendata

Cost efectiu dels serveis

Cost efectiu dels serveis municipals partint de les dades contingudes en la liquidació del pressupost general

Convocatòries de personal

Publicació de les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

Convocatòries de personal (resultats)

Publicació de les dades dels resultats de les convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball.
caCA
Boton9