Filtrar per Categoria
Rendiment de comptes
Opendata

Cercador d’entitats

Cercador de les entitats i associacions del municipi i adreces de contacte segons categoria

Serveis jurídics 2022

Actuacions realcionades amb sancions locals, casos judicials i expedients de responsabilitat patrimonial

Organització i recursos humans 2022

Dades sobre les accions dutes a terme per el Servei d’organització i recursos humans de l’Ajuntament en matèria de gestió de personal, prevenció de riscos i organització

Govern Obert 2022

Assoliment dels objectius planificats en matèria de Govern Obert, transparència i administració electrònica amb relació dels indicadors de seguiment i el pressupost

Comunicació 2022

Principals campanyes informatives i programes fets per l’Ajuntament l’any 2022 amb el seu cost i temàtica

Acció comunitària 2022

Pressupost i indicadors de les accions dutes a terme per el Servei d’Acció comunitària l’any 2022. Podeu trobar informació sobre accions en matèria de salut, consum, cooperació i participació.
caCA
Boton9