Filtrar per Categoria
Rendiment de comptes
Opendata
1Pàgina 1
2Pàgina 2
3Pàgina 3
● Si preferiu no identificar-vos, no ompliu aquests camps i aneu al pas següent.
● Li recordem que les seva identitat serà reservada, i no serà desvelada a tercers a menys que existeixi un requeriment específic per part de l’autoritat judicial i els tribunals. En cap cas la seva identitat o qualsevol de les seves dades personals seran desvelades a la persona o persones a que es refereixen els fets.
● Les seves dades personals seran tractades per l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda amb la finalitat de Gestió de la bústia ètica: canal per comunicar conductes de l'administració municipal contràries a dret i als principis ètics i de bon govern. Aquest tractament està legitimat en base al seu consentiment exprés, el qual podrà retirar en qualsevol moment . Les seves dades només se cediran quan siguin requerides pels jutjats i tribunals. Vostè té dret a accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com altres drets sobre aquests a més del dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control, com l’agencia catalana de protecció de dades. Les seves dades seran eliminades un cop complertes les obligacions legals derivades de la gestió del tractament i en cas que s’incompleixi aquest termini, seran eliminades en un termini màxim de 10 anys a partir de la seva recepció d’acord amb lo establert en la llei 2/2023.
● Per exercir els seu dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, i la seva rectificació o supressió, o la limitació o oposició del seu tractament, així com a sol·licitar la portabilitat de les dades, pot trucar a l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda (Tel. 935 743 234) o enviar un correu electrònic a l’adreça següent: rpd@staperpetua.cat.
caCA
Boton9