Filtrar per Categoria
Rendiment de comptes
Opendata

Feu clic al botó “Afegir Fila” de sota per a començar a crear el vostre disseny
0 Afegir text
Text
Feu clic per inicialitzar el TinyMCE
0 Afegir Imatge
1 Afegir text
Text
Feu clic per inicialitzar el TinyMCE
2 Afegir Imatge
3 Afegir text
Text
Feu clic per inicialitzar el TinyMCE
4 Afegir Imatge
5 Afegir text
Text
Feu clic per inicialitzar el TinyMCE
6 Afegir Imatge
Feu clic al botó “Afegir fila” de sota per a començar a crear el vostre disseny
0 Afegit Text
Feu clic per inicialitzar el TinyMCE
0 Afegir imatge
1 Afegit Text
Feu clic per inicialitzar el TinyMCE
2 Afegit Text
Feu clic per inicialitzar el TinyMCE
3 Afegir imatge
4 Afegit Text
Feu clic per inicialitzar el TinyMCE
5 Afegir imatge
6 Afegit Text
Feu clic per inicialitzar el TinyMCE
7 Afegir imatge
8 Afegit Text
Feu clic per inicialitzar el TinyMCE
9 Afegit Text
Feu clic per inicialitzar el TinyMCE
10 Afegir imatge
11 Afegit Text
Feu clic per inicialitzar el TinyMCE
12 Afegir imatge
13 Afegit Text
Feu clic per inicialitzar el TinyMCE
14 Afegir imatge

9 - Indústria, innovació i infraestructures

Indicadors

Ajuntament

Indicadors d’indústria, innovació i infrastructures

Al centre de cada velocímetre trobeu el valor de l’indicador, el valor mínim, el valor màxim i el rang de valors corresponents al 75% dels municipis (percentil 75) d’acord amb la consulta realitzada. A través dels filtres podeu consultar les dades detallades per municipi o agregades per comarca o tram de població. També podeu fer combinacions entre els seleccions.
 

 

Taula de resultats

Mitjançant la selecció d’un ODS podreu consultar la taula de resultats pel conjunt de municipis. La fletxa de color indica la tendència del valor en relació amb el darrer any amb dada i si aquest millora (color verd) o empitjora (color vermell).
 

 

Indicadors d’indústria, innovació i infrastructures

Al centre de cada velocímetre trobeu el valor de l’indicador, el valor mínim, el valor màxim i el rang de valors corresponents d’acord amb la consulta realitzada.

 

Ocupació sectors industrials de tecnologia alta i mitjana alta, i en serveis en coneixement


Treballadors industrials


Cobertura d’internet amb xarxes fines >=100 Mbps



Taula de resultats


Evolució ocupació sectors industrials de tecnologia alta i mitjana alta, i en serveis en coneixement


Evolució treballadors industrials


Evolució cobertura d’internet amb xarxes fines >=100 Mbps

Obrir FILTRE